Babyphobia

Suatu kewajaran mempunyai rasa takut. Namun jika  ketakutan itu pada akhirnya berimbas pada rasa kurang nyaman akan sangat mengganggu. Apalagi takut yang berlebih atau...
Avatar Anis Khoir
1 min read